Tüp bebekte başarı oldukça önemlidir. Tüp bebek tedavisinde başarı oranlarını arttırmak için her geçen gün yeni yöntemler uygulamaya girmektedir. Eklenen yeni yöntemler sayesinde tüp bebekte başarı oranı %50-70 seviyelerine kadar çıkmaktadır. Tüp bebekte başarı oranı yüksek merkezler bu yöntemleri sıklıkla kullanmaktadır. Tüp bebekte başarılı doktorlar da bu sistemleri yagın bir şekilde kullanmaktadır.

Tüp bebek tedavisi başarısız olan kadınlar veya 35 yaş üstü kadınlar için başarıyı arttırmak için bazı yöntemler eklenebilir. Gelişimin ilk aşamalarında, bir embriyo zona pellucida olarak bilinen bir protein tabakasında bulunur. Uterus endometriumuna başarılı bir şekilde implantasyon için, embriyo zona pellucidadan çıkmalı ve uterusun duvarlarına yapışmalıdır.

Tüp Bebekte Başarı Oranı Nasıl Arttırılır?

Tüp bebek başarı oranı arttırmak için uygulanan pekçok yöntem mevcuttur. Bu yöntemleri şimdi sırasıyla irdeleyelim.

Zona Pellusida Delinmesi

Tüp bebekte Embriyo zona pellucida tabakasının delinmesi, ince bir zona pellucidası olan embriyoların in vitro fertilizasyon (IVF) sırasında daha yüksek bir implantasyon oranına sahip olduğu gözlendiğinde geliştirilen bir laboratuvar tekniğidir. Embriyologlar embriyo gelişiminin dördüncü gününde mikroskop altında mikromanipülasyon teknikleri kullanarak dış zona pellucida tabakasında küçük bir delik oluşturur.

Bu teknikler,  kadınların 35 yaşın üstündeki çiftlerde veya çoklu başarısız IVF sikluslarına sahip çiftlerde başarı şansının arttırlmasına yardımcı olur . Bazı kadınların birden fazla IVF döngüsünde başarısız olabileceği düşünülmektedir, çünkü yumurtaları daha kalın bir kabuğa sahiptir ve bu yöntem bu sorunun aşılmasına yardımcı olabilir.

Bu yöntem her hasta için elbette kullanmaz. Yardımlı tarama, yaşlı hastalar veya iki veya daha fazla başarısız IVF siklusuna ve kötü embriyo kalitesine sahip olanlar gibi kötü prognoza sahip hastalar için endike olabilir. Bu hastalarda uygulanan bu tekniklerle klinik gebelik oranları ve implantasyon oranları daha yüksektir. Ancak monozigotik (özdeş) ikizler ve embriyoya zarar verme riski bu prosedürde biraz daha fazladır. Tüp bebekte başarı oranı yüksek merkezlerde uygulanan yöntemlerden biridir.

Blastokist Transferi

Bir blastokist, iki tip hücrenin bulunduğu 5-7. günlerde hücre bölünmesinin bir embriyosudur. Yardımlı üreme teknolojisindeki son gelişmelerle birlikte, IVF laboratuvar personeli, bir kadının rahmine aktarılmadan önce bu gelişim aşamasına uygun besinlerde embriyo yetiştirme araçlarına sahiptir.

Blastokist transferi, gebelik oranlarını arttırmak ve çoğul gebelik riskini azaltmak için geliştirilmiş bir in vitro fertilizasyon (IVF) tekniğidir. Embriyolar laboratuvarda blastokist aşamasına kadar yetiştirilirse, zona pellucidadan çıkıp uterus duvarına (implantasyon) bağlanmaya hazırdırlar.

Geleneksel IVF’de, embriyolar IVF laboratuarında genellikle bir kadının rahmine aktarılmadan önce iki veya üç gün boyunca büyütülür, burada blastokist haline gelmeden ve implantasyona hazır hale gelmeden önce dört veya beş gün daha büyümeye ve gelişmeye devam etmeleri
gerekir. Gelişimin bu erken aşamasında, bir embriyoloğun blastokistlere ve implantasyona hangi embriyoların en büyük başarıya ulaşacağını belirlemesi daha zordur, bu yüzden genellikle daha fazla embriyo rahim içine yerleştirilir, bu da çoğul gebelik riskini arttırır.

Embriyolar birkaç gün daha IVF laboratuvarında tutarak, embriyolog hangi embriyoların başarılı bir şekilde blastokist haline geldiğini ve implantasyon olasılığının daha iyi olduğunu belirleyebilir. Birçok anormal embriyo, blastokist aşamasına ulaşmadan önce gelişim sırasında büyümeyi durduracaktır, bu nedenle blastokist aşamasına embriyolar yetiştirerek, embriyonun başarılı bir hamilelik ve sağlıklı bir bebek haline gelme potansiyeli daha yüksektir. Tüp bebekte başarı oranı yüksek merkezlerde özellikle blastokist transfer oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir.

Embriyo Dondurma

Embriyo dondurma, in vitro fertilizasyon (IVF) döngülerinde kullanılmak üzere embriyoların dondurulması ve çözülmesidir.

Tüp bebek tedavisi sırasında, döllenmiş yumurtalar, genellikle 3-5 gün, uterusa aktarılmaya hazır olana kadar geliştikleri inkübatörlere aktarılır.

Transfer için mevcut olgun embriyo sayısı ve rahme yerleştirilen sayı hastaya göre  değişir. Rahme aktarılacak maksimum embriyo sayısı sınırlı olduğundan, çoğu zaman fazla embriyo vardır.

Embriyologlar, embriyoların dondurulup çözüldükleri için farklı solüsyonlara aktarılması için mükemmel tekniklere sahiptirler. Embriyoyu çevreleyen zarı yırtmamak için büyük özen
gösterilir.

Gelecekteki tüp bebek tedavilerinde dondurulmuş embriyoların kullanılmasının en büyük avantajı, dişinin yumurtlama indüksiyonuna uğraması gerekmemesidir, bu da ilaç maliyetini önemli ölçüde
azaltır. Başarı oranları hasta özellikleri, embriyo kalitesi ve klinik geçmişe bağlı olarak değişkendir. Tüp bebekte başarı oranı yüksek hastanelerde uygun olan hastalarda sıklıkla kullanılmaktadır.

ICSI (İntrastoplazmik sperm injeksiyonu)

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) olan IVF orta ila şiddetli erkek kısırlığı için temel tedavi
yöntemidir. ICSI, doğrudan yumurtanın içine tek bir sperm sokulmasını içerir. Sperm genellikle ejakülattan elde edilir; bununla birlikte testisler dahil olmak üzere doğrudan erkek üreme  sisteminden de elde edilebilir.

ICSI, ejakülatlarında spermi olmayan erkeklerin ve şiddetli omurilik bozuklukları olan erkeklerin sağlıklı genetik olarak ilişkili çocuklara baba olmasını mümkün kılar. Günümüzde ICSI tüp bebek
tedavisinin temelini oluşturmaktadır. Başarı şansının daha yüksek olması nedeniyle tüp bebek tedavilerinin neredeyse tamamı ICSI yöntemiyle yapılmaktadır. Artık tüm tüp bebek  merkezlerinde rutin olarak uygulanan bir yöntemdir. Tüp bebekte başarı oranı yüksek hastanelerde artık tamamen ICSI uygulanmaktadır

PGD (Preimplantasyon Genetik Tanı)

Tüp bebek tedavisi görüyorsanız, bazen preimplantasyon genetik tanı (PGD) yapılması gerekebilir . Özellikle genetik bir bozukluk geçme riski taşıyorsanız veya tekrarlayan düşüklerden muzdaripseniz PGD önerilebilir. Bu laboratuvar tekniği, genetik ebeveynlerden biri veya her ikisi de bir gen mutasyonu veya dengeli bir kromozom translokasyonu taşıdığında genetik  bozukluklara neden olabilecek tek gen kusurlarını tarar. PGD, spesifik mutasyonun veya dengesiz bir kromozomun yumurtaya veya embriyoya iletilip iletilmediğini belirlemek için
yapılır.

Yumurta, çiftten yumurta ve sperm kullanılarak bir laboratuvarda IVF yoluyla döllenir. Daha sonra 3. gün embriyosundan tek bir hücre alınır veya 5. veya 6. gün blastosistinden altı ila sekiz hücre alınır. Hücreler çıkarılır ve kromozomlar birkaç teknikten biri kullanılarak genetikçiler ve uzmanlar tarafından genetik anormallikler açısından incelenir. Kromozomları incelemek için kullanılan PGD yöntemleri arasında floresan yerinde hibridizasyon (FISH) ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) bulunur. FISH, kromozomların embriyolog tarafından incelenmesine izin veren bir floresan etiketi ile etiketlenmesini içerirken, PCR DNA segmentlerinin birden fazla kopyasının yapılmasını sağlar.

Embriyonik hücreler, çıkarılan hücre veya hücreler olmadan bölünmeye devam eder. Çalışmalar, embriyoda herhangi bir hasar riskinin küçük olduğunu ve doğum kusuru riskinin artmadığını
göstermiştir.

Bir embriyo ile ilgili bir sorun şüphesi varsa, PGD tekniğiile sadece sağlıklı embriyolar seçilerek transfer edilir. PGD, kistik fibroz, Down sendromu, Tay-Sachs hastalığı, spinal müsküler atrofi ve
hemofili A ve B gibi 50’den fazla genetik hastalığı tarayabilir.

PGD ayrıca cinsiyete bağlı bir genetik hastalığın (cinsiyet kromozomu üzerinde taşınan bir hastalık) bulaşmasını önlemeye çalışmasına yardımcı olmak için de kullanılabilir.

Seçilmiş Tek Embriyo Transferi

Tek Embriyo Transferi Yüksek kaliteli bir laboratuvarda yapılan in vitro fertilizasyon (IVF) ile seçmeli tek embriyo transferi (eSET), çeşitli çalışmalarda iyi prognozu olan hastalar için en iyi
çözüm olarak bulunmuştur. eSET özellikle 35 yaşın altında olan veya ilk IVF döngüsünü düşünen hastalarda ve çoğul gebelikten endişe duyanlarda tercih edilir.

ESET ile bir embriyo seçilir ve rahme yerleştirilir. Seçilen embriyo, yeni bir embriyo veya önceki bir IVF siklusundan dondurulmuş bir embriyo olabilir. 

Araştırmacılar, hem taze hem de dondurulmuş embriyolar kullanılarak birkaç IVF siklusu üzerinde tekli embriyoların transferinin, bir seferde iki veya daha fazla embriyo transferinden daha ucuz ve daha etkili olduğunu bulmuşlardır. Ve eSET’in çoklu doğumlara ve ortaya çıkan komplikasyon  riskine yol açma olasılığı daha düşüktür.

Tüp Bebekte Başarı Oranları 2024 Nasıldır?

Tüp bebekte başarı oranı en yüksek olan hastaneler yada merkezlere bakıldığında yukarıda saydığımız yöntemlerin tamamının aktif bir şekilde kullanıldığı aşikardır. Tüp bebekte başarı oranı, hastaya göre değişmekle birlikte %50-70 değerlerine kadar yükselebilmektedir.

Kullanılan yöntemlere göre elbette tüp bebek fiyatları da değişmektedir. Ankara tüp bebek fiyatları 2024 detayları için bizi arayınız. Tüp bebekte başarılı doktorlar Doç. Dr. Nermin Köşüş ve Doç. Dr. Aydın Köşüş Ankara ili Çankaya ilçesindeki kendi özel merkezlerinde sizlere hizmet vermektedir.

JİNEKOLOG ANKARA

Tüm makaleleri gör

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DOÇ. DR. NERMİN KÖŞÜŞ

Ankara jinekolog Doç. Dr. Nermin Köşüş
Ankara jinekolog Doç. Dr. Nermin Köşüş

DOÇ. DR. AYDIN KÖŞÜŞ

Doç. Dr. Aydın Köşüş
Doç. Dr. Aydın Köşüş