Kadınlarda Tüp Bağlatma (Kordon Bağlatma) nedir?

Halk arasında kordonların bağlanması adıyla da anılan tüp ligasyonu çocuk istemeyen çiftlerde kadının sperm ve yumurtanın geçişini sağlayan tüplerin değişik yöntemlerle bağlanması yada tıkanmasıdır. Kordon bağlatma ameliyatında rahim boşluğu ile yumurtalıklar arasındaki bağlantıyı sağlayan tüpler bağlanabilir, kesilebilir yada yakılabilir. Kullanılacak yöntem işlemin yapılış zamanına, hastanın isteğine ve cerrahın tecrübesine göre değişir. Tüp bağlatma doğumdan hemen sonra, sezeryan sırasında yada doğumdan bağımsız herhangi bir zamanda bağlanabilir. Tüp bağlatma ameliyatı fiyatı 2024 detayları için bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Tüp bağlatma ameliyatı sonrası herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmaya gerek kalmaz. Aynı zamanda tüp bağlanmasının yumurtalık kanseri riskini azalttığı da belirtilmektedir. Ancak karar verirken eşler dikkatli bir şekilde düşünmeli, geri dönüşü olmayan bir ameliyat şeklinde değerlendirmelidir. Aksi taktirde daha sonra bazı pişmanlıklar yaşanabilir. Kordon bağlatma yaşı şeklinde belirlenmiş bir yaş sınırı yoktur. Ancak 35 yaşından önce pek tercih edilmez.

Tüp bağlanmasının riskleri yapılan cerrahiye göre değişir. Doğum sonrası yada sezeryan sırasında yapılacak olan vakalarda sezeryandaki riskler tüp ligasyonu için de geçerlidir. Barsak yaralanmaları, kanamalar yada enfeksiyon gibi riskler mevcuttur. Laparoskopik yöntemle tüp bağlanmasında ise bunlara ilaveten laparoskopinin getirdiği risklerde mevcuttur. Tüp bağlaması cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşmasını engellemez. Genç hastalarda başarısız olma ihtimali daha yüksektir. Başarısızlık oranları yönteme göre değişmekle birlikte %0.1-1 arasındadır. Gebelik oluştuğu taktirde dış gebelik olma ihtimali artar. Ameliyatın adetin hemen bitiminde yapılması a anda mevcut olabilecek bir gebelik ihtimalini ortadan kaldıracaktır.

Kordon bağlatma nasıl yapılır ?

Kordon bağlatma açık ameliyatla yada kapalı ameliyat dediğimiz laparoskopik yöntemle yapılabilir. Ayrıca doğumdan sonra yada sezeryan sırasında da yapılabilir. En sık uygulanma yöntemi sezeryan sırasında tüplerin bağlanmasıdır.

Sezeryan sırasında tüplerin baplanması: En çok kullanılan yöntemdir. Ülkemizde özellikle sezeryan oranlarının oldukça yüksek olduğunu düşünürsek neden bu yöntemin daha sık kullanıldığı anlaşılacaktır. Sezeryan sırasında yapıldığı için hastanın ikinci bir kez ameliyat olmasına gerek kalmaz. Aynı zamanda maliyet anlamında da diğer yöntemlere göre daha avantajlıdır.

Laparoskopi (kapalı) yöntemiyle tüplerin bağlanması: Laparoskopi (kapalı ameliyat) dediğimiz ameliyatta karından açılan 2-3 adet 0.5-1 cm.lik delikten girilerek değişik cerrahi el aletleri yardımıyla tüpler bloke edilir. Burada uygulanan yöntemler farklılık göstermekle birlikte en çok uygulanan yöntem bipolar koter yardımıyla tüplerin orta bölgeden yakılarak tüplerin bağlantısının ortadan kaldırılmasıdır.

Yine laparoskopi ameliyatı ile uygulanan bir diğer yöntem tüplerin klips yada halka denen bazı küçük aparatlar yardımıyla tıkanmasıdır. Ancak bunlarda başarı oranları yakılmasına göre biraz daha düşüktür.

Bir diğer yöntem ise tüplerin kesilerek çıkarılmasıdır. Çok fazla tercih edilmeyen bu yöntem özellikle yumurtalık kanserlerinin tüplerden geliştiğinin tesbit edilmesi üzerine gittikçe artan oranda yapılan bir teknik olmaya başlamıştır. Özellikle yaşı ileri olan kadınlarda tüplerin bağlanması isteniyorsa, over kanseri riskini azaltmak için tüplerin çıkarılması işlemi daha iyi bir tercih olacaktır.

Normal doğum sonrası tüplerin bağlanması: Normal doğumdan sonraki gün içerisinde yapılabilir. Göbeğe yakın bölgeden 3-5 cm.lik bir kesi ile girilerek bu noktadan tüpler dışarıya alınır. Tüpler bağlandıktan sonra tekrar içeriye atılır.

Açık ameliyatla (mini laparotomi) tüplerin bağlanması: Bu teknikte sezeryan kesisinin yapıldığı kısımdan 3-5 cm.lik bir kesi açılarak buradan tüplere ulaşılır. Tüpler bağlanarak tekrar içeriye atılır. Kesinin küçük olması hastanın kısa sürede toparlanmasını sağlar.

Vajinal yoldan tüplerin bağlanması: Bu yöntemde vajenin arka duvarından bir kesi açılarak karın boşluğuna girilir. Buradan tüpler dışarıya alınır. Bağlanan tüpler tekrar içeriye atılır. Bu yöntemde enfeksiyon riski diğer yöntemlere göre daha yüksektir. Yine başarı oranları diğer yöntemlere göre oldukça düşüktür. Bu nedenle günümüzde çok tercih edilen bir yöntem değildir.

Kadınlarda tüplerin bağlanması (tüp ligasyonu) riskleri nelerdir?

Kordon bağlanması yan etkileri çok olan bir ameliyat değildir. Ancak her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatlarda da anestezi riskleri mevcuttur. Bunun yanında enfeksiyon, kanama ve komşu organ yaralanmaları olabilir. Ancak pek çok jinekolojik ameliyata göre tüp bağlatmanın yan etkileri daha azdır.

Tüplerin bağlanması ne kadar sürer?

Tüp bağlanması ameliyatı süresi yönteme göre değişir. Sezeryan sırasında yapılan işlem toplam 5 dakikadır. Ancak laparoskopik tüp bağlanmasında bu süre 15 dakikayı bulur. Laparoskopik tüp ligasyonunda cerrahın tecrübesi süreyi etkilemektedir.

Tüplerin bağlanması ameliyatı kimler için uygundur ?

Tüp bağlanması ameliyatı yapılacak hastalar çocuk sayısını tamamlamış ve bir daha kesinlikle çocuk düşünmeyen hastalar olmalıdır. Eşlerin herhangi birinde en ufak şüphe varlığında yapılmamalıdır. Ülkemizde genelde 35 yaşının üstünde 2 yada 3 çocuğu olan kadınlara yapılabilmektedir. Eşlerin her ikisininde imzesının alınması şarttır. Bunun yanında bir daha gebe kaldığında hayati riski olanlarda da tüplerin bağlanması ameliyatı hastalara önerilmelidir.

Tüp bağlama ameliyatı kimler için uygun değildir ?

Henüz çocuk sayısını tamamlamamış çiftlerde yaş kaç olursa olsun yapılması önerilmez. Yine çocuk sayısını tamamlasa dahi 35 yaşının altında pek tercih edilmemektedir. Eşlerinden ayrılma aşamasında olanlarda da ilerde yeni bir evlilik ve çocuk isteği ihtimalinden dolayı yapılmamalıdır.

Tüp bağlama ameliyatının avantajları nelerdir ?

Tüp bağlanması ameliyatı sonrası korunma hemen başlar. İlaçlarda ise belli bir müddet kullandıktan sonra koruma etkisi ortaya çıkar. Diğer tüm yöntemlere göre koruma etkisi daha yüksektir. Ayrıca kullanılacak diğer hormonal yöntemlerin yada spirallerin yan etkilerinden korunulmuş olur. Bir safer yapıldıktan sonra ömür boyu koruyuculuğu mevcuttur. Bu nedenle hastaların zihninden gebelik korkusu tamamen silinmiş olur. Bunun yanında emziren annelerde sütün etkilenme ihtimali yoktur. Cinsel ilişkide herhangi bir bozukluğa neden olmaz. Tüp bağlatma ameliyatı fiyatı oldukça uygundur.

Tüplerin bağlanmasındaki dezavantajlar nelerdir ?

Tüp bağlanması ameliyatı anestezi gerektiren bir işlemdir. Bu nedenle hem anestezinin hemde cerrahinin tüm riskleri mevcuttur. Aynı zamanda kalıcı bir yöntemdir. Mikro cerrahi ile tekrar açılabilmesi mümkün olabilse de her zaman açılamayacağı hastaya belirtilmeli ve tekrar açılmayacakmış gibi düşünerek karar vermeleri istenmelidir. Nadiren de olsa gebelik oluşabilmektedir. Eğer gebelik oluşacak olursa dış gebelik olma ihtimal artar.

Tüp bağlama ameliyatının başarı oranı nasıldır ?

Tüp bağlanması ameliyatı sonrası gebelik ihtimali diğer doğum kontrol yöntemlerine göre daha düşük olmakla birlikte bu risk sıfır değildir. %0.1-1 oranında gebelik ihtimali vardır. Tüm tüp bağlanması ameliyatlarında başarı oranları benzerdir. Ancak laparoskopik yöntemler de özellikle tüplerin yakılması yöntemiyle yapılan ameliyatlarda başarı oranları klip yada halkalara göre daha yüksektir. Bu nedenle laparoskopik yöntemde daha çok yakma yöntemi ile tüp ligasyonu tercih edilmektedir.

Tüp bağlandıktan sonra hamile kalınır mı?

Tüp ligasyonu sonrası gebelik oranları diğer doğum kontrol yöntemlerinden daha düşüktür. Koruma oranı oldukça yüksektir. Tüp ligasyonu yöntemleri arasında ise laparoskopik yöntemler arasında farklılıklar vardır. Tüplerin koterle yakılmasına göre klip ve halkalarda gebelik oranları daha yüksektir.

Tüp bağlatma menopoza yol açar mı?

Tüp ligasyonu ameliyatı yaptıran hastalarda tüp bağlatma, menopoza yol açmaz. Eğer işlem esnasında yumurtalıklara zarar verilmezse sadece tüp bağlanmasına bağlı erken menopoz oluşmaz. Bu noktada menopoza neden olan diğer faktörlerin araştırılması daha uygun olacaktır. Ailesel etkenler, sigara gibi kullanılan zararlı maddeler irdelenmelidir.

Tüp bağlatma bel ve kasık ağrısına yol açar mı?

Tüp bağlatma, bel ağrısına ya da kasık ağrısına yol açmaz. Yapılan işlem tüplerde çok küçük bir kısmı kapsamaktadır. Bu nedenle ağrı yapacak bir oluşuma yol açmaz. Karın içi zarla ilgili bir işlem yapılmadığından karın içinde yapışıklık oluşma ihtimali çok azdır. Bu nedenle yapışıklıklara bağlı da ağrı olma riski düşüktür.

Tüp bağlatma adet düzensizliğine neden olur mu?

Tüplerin bağlanması, adet düzensizliğine yol açmaz. Yumurtalıklarla ilgili bir işlem yapılmadığı müddetçe hormonal bozukluk ve buna bağlı adet düzensizliği olma riski yoktur. Bu noktada özellikle tüplerinin bağlandığını, bir daha çocuğunun olmayacağını zihinde tam oturtamayan hastalarda duygusal bozukluklar bazen adet düzensizliğini tetikleyebilir. Bunun yanında adet düzensizliği yapabilecek diğer nedenler de araştırılmalıdır.

Tüp bağlatma ameliyatı sonrası cinsel ilişkide problem yaşanır mı?

Tüplerin bağlanmasında vajen ile ilgili herhang bir müdahale yapılmadığı için tüp ligasyonu sonrası cinsel ilişkide bir bozukluk oluşmaz. Cinsel bozuklukların temelinde genellikle psikolojik bozukluklar yatar. Bu nedenle bu hastalarda psikolojik nedenler araştırılmalıdır.

Tüplerin bağlanması kilo yapar mı?

Tüplerin bağlanması kilo alımına neden olmaz. Bu ameliyat yumurtalık hormonlarını etkilemez. İştah açıcı bir etkisi yoktur. İştah hormonlarının artışına neden olmaz.

Bağlanan Tüplerin Yeniden Açılması (Tubal reanastamoz) mümkün müdür?

Tüp ligasyonu geri dönüşümü mümkün olabilen bir ameliyattır. Tüp bağlanması ameliyatı sonrası bazen hastalarda oluşan pişmanlıklar nedeniyle tüplerin tekrar açılması istenebilir. Tüp açma ameliyatı, açık ameliyatla yada laparoskopik yöntemle yapılabilir. Ancak hastaların %60-80inde açılması mümkün olmaktadır. Ancak laparoskopik yöntemde yakarak tahrip edilen tüplerin tekrar açılması oldukça zordur. Yine kalan tüp uzunluğu önemlidir. Daha önce tüpler bağlanırken aşırı tahrip olan tüpler açılsa dahi uzunlukları gebelik için yeterli olmayabilir. Geçici kordon bağlatma şeklinde bir ameliyat şekli yoktur. Kordon bağlatmanın etkisi ömür boyu sürer.

Erkekte tüp bağlanması (Vazektomi) var mıdır?

Erkeklerde vazektomi adı verilen bir operasyon ile testislerden spermlerin meniye geçişi engellenir. Spermlerin çıkışını sağlayan kanallar küçük bir kesi yardımıyla bağlanır. Bu operasyon lokal anestezi yada genel anestezi ile yapılabilir.

Tüplerin bağlanması ücreti ne kadardır? Tüp Bağlatma Ameliyatı Fiyatı 2024

Kordon bağlatma ameliyatı fiyatı kullanılan yönteme göre değişir. Sezeryan sırasında yapılan tüp ligasyonu ek maliyet oluştururken, laparoskopik tüp ligasyonu fiyatları daha yüksektir. Tüp bağlatma ameliyatı fiyatı 2024 detayları için bize her zaman ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz.

JİNEKOLOG ANKARA

Tüm makaleleri gör

2 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DOÇ. DR. NERMİN KÖŞÜŞ

Ankara jinekolog Doç. Dr. Nermin Köşüş
Ankara jinekolog Doç. Dr. Nermin Köşüş

DOÇ. DR. AYDIN KÖŞÜŞ

Doç. Dr. Aydın Köşüş
Doç. Dr. Aydın Köşüş