Çip bebek Ankara tedavisi Çankaya’daki merkezimizde yapılmaktadır. Çip bebek tedavisi özellikle erkek sperm anormalliklerinde en sağlıklı spermlerin seçilerek aşılama yada tüp bebek tedavisinde başarı şansının arttırılmasını sağlar. Mikro çip tedavisi yada yöntemi olarak da bilinmektedir. Mikro çipli aşılama tedavisi yada mikro çipli tüp bebek tedavisinde çip bebek fiyatları 2024 detayları için bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Çip Bebek Nedir?

Son yıllarda giderek kısırlık oranları giderek artmaktadır. Kısırlık sebepleri incelendiğinde özellikle erkeklerde sperm sayı, hareket ve morfoloji bozukluklarının da yüksek oranda olduğu görülmektedir. Bu hastalarda genellikle aşılama tedavisi yada tüp bebek tedavisi gerekmektedir. Aşılama tedavisi yada tüp bebek tedavisinde sağlıklı spermlerin seçilmesi tedavi başarı oranını arttırmaktadır. Sağlıklı spermlerin seçiminde günümüzde mikroçip yöntemi adı verilen yöntemle yüksek oranlarda hareketli ve sağlıklı olması muhtemel spermler ayıklanmakta ve bu spermler aşılama yada tüp bebek tedavisinde kullanılabilmektedir.

Çip Bebek Yöntemi Nedir?

Sağlıklı spermlere zarar verebilen yöntemleri kullanmadan, yapısal ve fizyolojik olarak daha iyi durumda ve DNA kırığı bulunma oranı daha az olan spermlerin ölü, olgunlaşmamış ve düşük kaliteli sperm hücrelerinden ayıklanmasını sağlayan bir yöntemdir.

Spermler mikro çipin içindeki genişliği yarım milimetreden küçük  kanallara bırakılarak sağlıklı spermlerin çipte bulunan  kanaldan çıkışa yüzmeleri, bu sayede ölü ya da zarar görmüş spermlerden ayrılması sağlanır. Bu işlemden sonra sağlıklı sperm oranının %45´ten %98´e çıktığı görülmüştür.

Özellikle erkek kaynaklı kısırlıkta kullanmak amacıyla geliştirilen mikro çip tedavi yöntemi sayesinde sperm anormalliği olan erkeklerde hareketli ve sağlıklı spermlerin seçilmesini sağlıyor. Bu sayede ister aşılama olsun isterse tüp bebek tedavisi olsun gebelik şansınızın yükselmesi sağlanıyor. Ancak bu yöntem sadece sperm anormalliklerinde değil diğer kısırlık nedenlerinde de bir tercih olabilir. Özellikle daha önce gebelik kayıpları olan yada sağlıksız gebelikleri olanlarda da çip bebek yöntemi kullanılabilir. Harvard Üniversitesindeki bir Türk bilim adamı tarafından geliştirilen bu yöntem Micro Chip, Sperm Chip veya Sperm Çip olarak da adlandırılmaktadır.

Mikro Çip Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Aşılama tedavisi veya tüp bebek tedavisinde erkekten alınan meni bazı özel işlemlerden geçirilerek hazırlanır. Sperm yıkama adı verilen bu yöntemler ile en hareketli ve sağlıklı olması muhtemel spermler seçilmeye çalışılır. Bu teknikler sırasında sağlıklı spermlerinde bir kısmı kaybedilmektedir. Mikro çip yönteminde ise spermler çok ince kanallardan geçerek en hareketli ve dolayısı ile en sağlıklı spermler en son kanalın ucundan geçerek bir havuzda toplanmaktadır. Tamamen spermler kendi güçleri ile bu aşamaları geçmektedir. Daha doğal bir seçme yöntemi olmaktadır. Ayrıca bu sayede diğer yöntemlerde olan sperm hasarlanması da engellenmiş olur.

Mikro çip yöntemi sperm Dna hasralarını tedavi etmez. Hazırlama sırasında oluşan Dna hasarlarını engellemiş olur. Ancak Dna hasarına neden olan pek çok faktör mevcuttur. Tedavi öncesi bu faktörlerin incelenmesi ve sperm kalitesini arttırıcı antioksidan tedaviler verilmesi hangi yöntem kullanılacaksa kullanılsın faydalı olacaktır.

Mikro Çip Yönteminin Avantajları Nelerdir?

Mikro çip yönteminde başarı oranının hem aşılama tedavisinde hemde tüp bebek tedavisinde daha fazla olduğu bildirilmektedir. Kanallar içerisinden spermler geçerken en kaliteli spermlerin seçilmesi elbette başarı oranını arttıracak ve hastalara bir umut ışığı olacaktır. Bu yöntem sayesinde en ufak bir dna hasarı olan sperm bile ayıklanmaktadır.

Mikroçip aşılama, birkaç yüz mikrometrelik boyutlara sahip mikrokanallarda yapılan küçük miktarlarda sıvının doğru manipülasyonu ile sağlıklı spermlerin seçimine dayanan bir yöntemdir. 

Mikroakışkan sistemler, küçük hacimli numunelerle çalışabilir. Sonuç olarak, operasyonel maliyet, pahalı reaktiflerin hacmini azaltarak azalır.

Mikroakışkan sistemler yüksek hassasiyete ve düşük tepki sürelerine sahiptir. Mikro hacimdeki yüzey / hacim oranının, difüzyon hızının ve ısı yayılma oranının göreceli olarak artması, algılama sınırlarını ve hassasiyetini arttırır ve reaksiyon sürelerini azaltır.

Mikroakışkan sistemler, yüksek verimli çalışma ve çok sayıda parametre testi için büyük ölçekli paralelleştirme sağlar.

Mikro çip sistemleri nasıl çalışır?

Mikro çip sistemleri otomatik numune işleme ve analizini sağlayabilir. Bu avantajlara dayanarak, sperm ayırma, oosit manipülasyonu, tohumlama, embriyo kültürü ve değerlendirme için yardım amaçlı üreme teknolojileri (ART) alanında mikroakışkan sistemler kullanılmıştır.

Mikro çiplerin numune hazırlama verimliliğini arttırmaya, hücre / embriyo kültürü ve çalışma ortamlarında tutarlılığı sağlamaya ve insan hatasını azaltmaya yardımcı olması beklenir.

Nitel ve nicel seçimi yeterli miktarda sperm, erkek faktörü kısırlığının tedavisinde kritik bir numune hazırlama işlemidir. Mikro çip sistem bazlı sperm sınıflandırma işlemleri, spermin spermden alınmasını, yüksek oranda heterojen karışımlardan spermin geri kazanılmasını ve sperm saflaştırma işlemi için klinisyenin beceri gereksinimlerini azaltabilir.

Mikro Çip Yönteminin Erkek Kısırlığındaki Önemi

İnsan semeninin analizi, erkek faktörü kısırlığının teşhis ve tedavisinde önemlidir. Bazı mikro çip sistemleri, sperm sayısı, sperm motilitesi ve sperm morfolojisi gibi ana sperm analiz parametrelerini analiz etme kabiliyetini göstermiştir. Bu teknolojilerin hızlı, kullanımı kolay ve tutarlı bir şekilde doğru olduğu kanıtlanmıştır.

Sperm seçimi önemlidir, çünkü seçilen spermin kalitesi ART ‘nin başarı oranını, doğum kusurlarının oranını etkiler ve erkek yavrulardaki potansiyel kısırlıkla ilişkilendirilmiştir. Geleneksel sperm hazırlama yöntemleriyle esas olarak iki kaygı vardır: spermin in vivo olarak yaşayacağı doğal engelleri atlarlar; ve birçok çalışma, embriyoların yaşayabilirliği üzerinde uzun vadeli etkileri olabilecek, sperm DNA hasarı ile ayırma işleminin santrifüjleme adımlarını ilişkilendirmiştir.

Mikro çip sistemleri, klasik tüp bebek tedavisi işlemine göre sperm hücrelerini, doğal seleksiyon işlemlerini daha fazla taklit eden ve mevcut sperm sıralama tekniklerinin en zararlı elemanlarından bazılarını önleyen daha hızlı ve daha yumuşak bir şekilde sıralama imkanı sunar.

Mikro Çip Sistemleri Ne Kadar Başarılıdır?

Bu sistemlerin bazıları, aşılama tedavisi (IUI) (> 10 M sperm) için yeterli sperm hücresi seçebilse de, büyük çoğunluğu, in vitro fertilizasyona (IVF) (~ 100.000 hücre) uygun olan çok daha küçük ve daha saf, alt popülasyonu seçer. Genel olarak, bu sistemlerin seçtiği alt popülasyon neredeyse% 100 hareketlidir ve işlenmemiş semen numunesinden morfoloji ve DNA bütünlüğü bakımından daha yüksek kalitededir.

Sperm hücrelerini hareketliliklerine göre ayıran mikro çip sistemleri üç ana sebepten dolayı faydalıdır: (I) onları, semendeki somatik hücrelerden ve döküntülerden ayırmanın doğal bir yoludur; (II) ölü ve hasar görmüş sperm hücreleri de ayrıca karşı seçilir; (III) IUI veya IVF’de başarılı sonuçlar için yüksek motilite gereklidir.

Seçilen sperm hücrelerinin, çiğ semende bulunan heterojen popülasyona göre DNA bütünlüğünde>% 80 iyileşme gösterdiği gösterilmiştir ve seçim <20 dakika içinde gerçekleştirilmiştir. Bu sistemler % 100 hareketliliğe ve% 60 normal morfolojiye sahip olan bir sperm alt popülasyonunu yakalayabilir.

Mikro çip sistemlerinin kullanıldığı en mükemmel alan, sperm hücrelerinin diğer spermlere göre düşük konsantrasyonda sperm hücrelerine sahip örneklerden, spermin adli analiz için epitelyal hücrelerden, kontamine semendeki beyaz kan hücrelerinden ve testis biyopsisinden sonra testis hücrelerinden ayrılması dahil olmak üzere ayrılmasıdır.

Cinsel saldırılara ilişkin adli tıpta uygulama ile spermin epitelyal hücrelerden hızlı bir şekilde ayrılması da mikro çipler için oldukça uygun bir kullanım alanıdır.

Bugüne kadar, bildiğimiz en yüksek sperm hücrelerinin geri kazanımı, semende yüksek konsantrasyonda beyaz kan hücrelerinin bulunduğu piyospermik numunelerin işlenmesi için tasarlanmış bir sistem kullanılarak elde edildi.

Çip Bebek Fiyatları 2024 Ankara

Tüp bebekte uygulanan tedavi yöntemine göre mikro çip bebek fiyatları değişiklik gösterebilir. Aşılama ve tüp bebek tedavisinde mikro çip tedavisi tedavi fiyatlarına ek maliyet artışına neden olabilir. Çip bebek fiyatları 2024 fetayları için bizi arayabilirsiniz. Aşılama tedavisinde mikro çip fiyatları 2024 ve tüp bebek tedavisinde mikro çip fiyatları 2024 farklılık göstermektedir. Çünkü bu tedavilerde farklı özellikteki mikro çipler kullanılmaktadır.

JİNEKOLOG ANKARA

Tüm makaleleri gör

4 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DOÇ. DR. NERMİN KÖŞÜŞ

Ankara jinekolog Doç. Dr. Nermin Köşüş
Ankara jinekolog Doç. Dr. Nermin Köşüş

DOÇ. DR. AYDIN KÖŞÜŞ

Doç. Dr. Aydın Köşüş
Doç. Dr. Aydın Köşüş