Gebelikte Suyun Azalması ne demektir?

Bebeğin içinde yaşadığı sıvıya amnion sıvısı denir. Amnion sıvısı gebelik takibi sırasında bazen değişik nedenlerle azalabilir. Gebelikte suyun azalmasıbebeğin suyunun azalması yada amnion sıvısının azalması olarak adlandırılan bu durum tıp literatüründe oligohidramnios olarak tanımlanır. Gebelikte suyun azalması gebelik takibini değiştirecek önemli bir durumdur.

Amnion sıvısı erken haftalarda 10 ml/hafta oluşurken, 20 hafta civarında 50 ml/hafta düzeyine ulaşır. 34. Haftadan sonra azalmaya başlar. Son haftalarda bebeğin suyunun azalması normaldir. Yinede belirlenmiş bir sınır değer mevcuttur. 32 haftadan sonra amnion sıvı miktarı 0.5 lt. den düşükse gebelikte suyun azalmasından bahsedilir.

Gebelikte suyun azalması (bebeğin suyunun azalması) nedenleri nelerdir?

Hamilelikte suyun azalmasının pek çok nedeni mevcuttur. Son haftalarda bebeğin suyunun azalmasının en önemli nedeni plasental yetmezliktir. Plasental kanlanmanın bozulmasına bağlı olarak bebeğe giden kan akımı azalır. Buna bağlı olarak bebek daha az idrar yapar. Amnion sıvısının en önemli etkeni bebeğin idrarıdır. Bebeğin suyunun azalmasının nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Plasental yetmezlik
 • Konjenital anomaliler (%50): Özellikle bebekteki böbrek anomalileri gebelikte suyun azalmasına neden olur. Böbreklerin oluşmaması durumunda çok erken dönemde bebeğin suyunun azaldığı tesbit edilir. İdrar yollarında darlık olan bebeklerde ise pek çoğunda patoloji tek taraflı olduğundan amnion sıvısı azlığı oluşmaz yada gebelikte suyun sınırda olması durumu ile karşılaşılır.
 • Bebekte gelişme geriliği
 • Gün aşımı gebelikler
 • Hamilelikte suyun gelmesi: Bazı nedenlerden dolayı gebelikte su gelmesi gebelikte suyun azalmasına neden olur. Bazen bol miktarda gelen sıvı hasta tarafından farkedilirken, bazen sızıntı şeklinde gelen amnion sıvısı nedeniyle hasta suyunun geldiğini farketmez. Bebeğin suyunun azalması daha yavaş olur ve farkedilmeyebilir.
 • İkizden ikize transfüzyon sendromu
 • Gebelik öncesi var olan şeker hastalığı
 • Annenin kullandığı non steroid anti inflamatuvar ilaçlar ve ACE inhibitörleri
 • Fetüste hipotiroidi olması

Bebeğin suyunun azalması nasıl anlaşılır?

Bebeğin suyunun azalmasının tanısı ultrason ile konur. Yapılan ultrasonda 4 kadranda amnion sıvısı ölçümü toplamı 50 mm. den azsa yada vertikal en derin cep ölçümü 20 mm.den az ise gebelikte suyun azalmasından bahsedilir. Aynı zamanda hamilelikte suyun azalması durumunda gebelik haftasına göre annenin karnı daha küçüktür. Buda anne ve hekim için şüphe uyandırıcı olmalıdır.

Gebelikte suyun azalması bebeğe zarar verirmi?

 • Gebelikte suyun azalmasının en önemli risklerinden biri plasental yetmezliğe bazlı anne karnında bebek ölümleri, bebeğin anne karnında kakasını yapması yada bebeğin kalp atımlarının bozulması gibi anormalliklerin yaşanabilmesidir. Bu nedenle suyu azalan gebeler sıkı ve dikkatli bir takibe alınmalıdır.
 • Gebelikte suyun tamamen bitmesi yada azalmasına bağlı yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle erken doğum ve buna bağlı prematüre bebek sıklığı, aynı zamanda sezeryan ameliyatı oranlarında artma olasılığı daha fazla yaşanacaktır.
 • Gebeliğin çok erken dönemlerinde suyun azalması durumunda bebekte olabilecek konjenital yada kromozom anomalileri doğum sonrası bebeğin yaşama şansını azaltacaktır.
 • Çok erken dönemdeki sıvı azalmalarında bebeklerde kol ve bacak deformiteleri oluşabilir.
 • Yine bebeğin akciğerlerinin olgunlaşması için amnion sıvısına ihtiyaç vardır. Erken dönemde sıvısı azalanlarda akciğer gelişimi olmaz ve bu bebeklerin büyük çoğunluğu doğum sonrası hemen kaybedilir.
 • Suyu azalan bebeklerde gelişme geriliği ve enfeksiyon gelişme riski daha yüksektir.

Anne karnında bebeğin suyu biterse ne olur? Bebeğin suyunun azalması durumunda ne yapılmalı? Bebeğin suyu nasıl artar?

Bebeğin suyunun azalması durumunda dikkatli ve yakın takip edilmelidir. Hastanın gebelik haftası 24 haftanın altında ve suyu çok azaldıysa bu bebeklerde kromozomal yada doğuştan gelen anomalilerin olma ihtimali artar. Aynı zamanda bu bebeklerin akciğer gelişimi olmayacağından bu bebekler takip sırasında yada doğum sonrası kaybedilir.

36 haftalık gebelik ve üzerindeki haftalarda normal doğum yada sezeryan gerektiren bir durum varsa sezeryan düşünülebilir. 37. haftada bebeğin suyunun azalması yada 39. haftada bebeğin suyunun azalması gibi ileri haftalardaki dönemlerde uygun hastane şartlarında derhal doğum yoluna gidilmelidir. Bu hastalarda gebelikte suyun azalması durumunda beklenmez.

36 haftanın altındaki gebelikte suyun sınırda olması durumunda gerekirse haftalık ultrason ile bebeğin suyu, gelişimi, hareketleri ve doplaer ultrason ile bebeğin kan akımı kontrol edilir. Parametrelerde düzelme olursa yada kötüleşme olmazsa takip edilir. Ancak parametreler kötüleşmeye başladığı anda doğum düşünülmelidir. Bu bebeklerde akciğer geliştirici iğnelerin yapılması bebeğin doğum sonrası yaşama şansını arttıracaktır.

Bebeğin böbrek kanallarında darlık olanlarda erken haftalarda bebeğin böbreğine katater yerleştirilerek idrar akımı sağlanır. Bu sayede bebeğin böbreğinin zarar görmesi engellenmiş olur.

Erken haftalarda suyu ileri derecede azalanlarda amniyoinfüzyon dediğimiz dışarıdan rahim içine sıvı verilmesi uygulanabilir. Ancak bu hamilelikte suyun azalması durumunda çok sık başvurulan bir yöntem değildir. Nadir vakalarda gerekebilir.

Gebelikte suyun azalması durumunda anneye bol bol sıvı alması önerilir. Ancak bu işlemin amnion sıvısını arttıracağının garantisi yoktur. Bazı hastalarda faydası olabilir.

Ankara Çankaya Çukurambar’daki muayenehanemizde gebelik takibi Ankara jinekolog Doç. Dr. Nermin Köşüş tarafından yapılmaktadır. Ankara gebelik takibi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

JİNEKOLOG ANKARA

Tüm makaleleri gör

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DOÇ. DR. NERMİN KÖŞÜŞ

Ankara jinekolog Doç. Dr. Nermin Köşüş
Ankara jinekolog Doç. Dr. Nermin Köşüş

DOÇ. DR. AYDIN KÖŞÜŞ

Doç. Dr. Aydın Köşüş
Doç. Dr. Aydın Köşüş