Uterin leiomyomlar, uterus duvarının düz kas hücrelerinden köken alan benign jinekolojik tümörlerdir. Üreme çağındaki kadınlar arasında çok yaygındır ve 50 yaşın altındaki kadınların tahmini % 20-30’unda bulunur. Ancak, bu lezyonlar  bekarlarda, özellikle 15 yaşının altındaki ergenlerde son derece nadirdir (% 1.0). Birçok risk faktörü, erken menarş, obezite ve nulliparite gibi leiomyomların gelişimi ile cinsel steroid hormonlarına, özellikle östrojene maruz kalmayla ilişkilidir. Bekarlarda miyomların biyolojik davranışı bilinmemektedir. Bekarlarda miyom ameliyatı ve tedavisi miyomların büyüklüğüne ve sayısına göre değişir. 

Bekarlarda Miyomlar Belirti Verir mi?

Genelde bu hastalarda herhangi bir hastalık öyküsü yoktur. Adet gören kızlarda adet kanamalarının süresi ve miktarının artması şeklinde belirti verebilir. Ancak genellikle bir çok hastdaa herhangi bir bulgu vermez. Herhangi bir nedenle yapılan ultrasonda tesadüfen tesbit edilir.

Bekarlarda adet düzensiliğinin yanında en sık görülen belirti karında ele gelen sertlik yada karında aşırı büyüme hissidir. Bekar kızlar genellikle zayıf olduklarından karından büyük miyomlar çok rahatlıkla hissedilebilir. Hasta karnında bir sertlik hissederek doktora başvurabilir. Yada gün geçtikçe artan karında büyüme şikayetiyle başvurabilir.

Bakirelerde Miyomlar Nasıl Saptanır?

Bakirelerde miyomlar genellikle karından muayenede hissedilebilmekle birlikte tanısı karından bakılan ultrason ile konur. Nadiren miyom yada yumurtalıktan kaynaklanan kitle ayrımı ultrasonda yapılamayabilir. Bu durumda MRI çekilmesi gerekebilir.

Bekarlarda Miyom Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bekarlarda büyük olmayan ve herhangi bir belirtiye neden olmayan miyomlar sadece takip edilir. 3-6 ay aralıklarla yapılan ultrason ile büyümeleri gözlenecektir. Ancak aşırı kanama, karın ağrısı ve şişlik veya aşırı büyüklüğünden dolayı diğer organlara bası yapan miyomlarda ameliyat gerekecektir.

Bekarlarda miyom tedavisinde kanama ile ilgili belirtileri azaltmak için bazı hormonal ilaçlar kullanılabilir. Doğum kontrol hapları, progesteronlar veya GnRH analogları denen ilaçlar bakirelerde kullanılabilir. Ancak ergenlerdeki kemik gelişimini etkilemeyecek bir tedavinin seçilmesi oldukça önemlidir. Bu tedaviler kullanılacaksa bile kısa süreli kullanılmasında fayda vardır.

Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) analogları, kitlenin boyutunu azaltmak ve cerrahiyi daha kolay ve daha güvenli hale getirmek için yetişkin kadınlarda leiomyoma için özellikle reçete edilir. Bakarlarda da kısa süreli çok büyük miyomlarda kullanılabilir. Ancak sıcak basması, osteoporoz gibi yan etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Uzun süreli kullanımdan sonra osteoporoza yol açan kemik kaybı gelişebilir. Bu nedenle 6 aydan daha uzun süre kullanılması önerilmez.

Bekarlarda Miyom Ameliyatı Yapılır mı?

Bekarlarda da miyom ameliyatı yapılabilir. Bu hastalarda özellikle rahim dokusunun korunması oldukça önemlidir. Sayı ve büyüklüğü ne olursa olsun adölesan çağdaki kadınlarda sadece miyomlar çıkarılarak rahim korunmalıdır. Miyom ameliyatının erişkinlerden farkı yoktur. Miyomun yerine ve sayısına, büyüklüğüne göre ameliyatlar şu şekilde yapılabilir:

  • Abdominal Miyomektomi: Çok büyük olup tüm karın boşluğunu dolduran miyomlarda yada küçük olup sayıca çok fazla olan miyomlarda açık ameliyat tercih edilir. Karından yapılan kesi ile miyomlar tek tek çıkarılır ve kalan doku özel dikiş materyalleriyle kapatılır. Açık miyom ameliyatında operasyon sonrası ağrı ve toparlanma süresi biraz daha fazladır.
  • Laparoskopik Miyomektomi: Sayıca az olan ve çok aşırı büyük olmayan miyomlarda en tercihg edilen yöntemdir. Kapalı miyom ameliyatı hastanın karnından açılan 3-4 adet delikten yapılarak gerçekleştirilir. Kapalı ameliyatlar açık ameliyatlara göre her açıdan daha konforludur. Bununla birlikte, laparoskopik miyomektomi ergenlerde çeşitli nedenlerle zor olabilir. Semptomatik ergen vakalarında, çoğu miyom teşhis sırasında zaten büyüktür. Ek olarak, nispeten küçük vücut büyüklükleri nedeniyle ergenlerde intraoperatif boşluk kısıtlıdır. Bu nedenle, kan kaybı ve organların yaralanması dahil olmak üzere komplikasyon riski ergenlerde biraz artabilir. Ancak ehil ellerde komplikasyon oranları erişkinlere benzerdir.

Laparoskopik miyomektomi, kitlenin büyüklüğü, sayısı ve yeri ile ilgili cerrahların becerisine bağlı olarak yapılabilir. Bu yaklaşım, ergenlerde postoperatif ağrıyı, pelvik adezyon riskini ve hastanede yatış süresini azaltan ve iyi bir kozmetik görünüm sağlayan çok yararlı ve minimal invaziv bir cerrahidir.

  • Histeroskopik Miyomektomi: Rahim iç zarından gelişen ve submüköz miyom adı verilen miyomlarda histeroskopi ameliyatı uygulanır. Küçük submüköz miyomlar genellikte tek seansta tedavi olurken, 3 cm ve üstü miyomlarda bazen ikinci seans gerekebilir. Histeroskopi ameliyatı da halk arasında kapalı,kesisiz ameliyat olarak bilinir. Oldukça konforlu bir ameliyat olup hasta genellikle aynı gün taburcu olur.
  • Robotik Miyomektomi: Laparoskopik yapılabilecek ameliyatlar istenirse robotik yöntemle de yapılabilir. Ancak robotik miyom ameliyatı oldukça pahalıdır.
  • Vajinal Miyomektomi: Vajene doğru sarkan miyomlarda alttan miyom ameliyatı yapılabilir. Özel aletler yardımıyla kesilerek çıkarılır. Bu miyomlarda bazen histeroskopik yöntem de kullanılabilir.

Bekarlarda Miyom Ameliyatı Gelecekteki Fertiliteyi Etkiler mi?

Ergenlerde miyomların gelecekteki doğurganlık üzerindeki etkisini tanımlamak zordur. İnfertil kadınların% 5-10’unda uterus miyomları vardır, ancak miyomun doğrudan infertiliteye neden olup olmadığı bilinmemektedir. Miyomlar endometriyal kavite içindeyse veya bitişikse veya büyükse, miyomektominin gebelik oranını arttırdığı ve yardımcı üreme teknolojisi başarısını iyileştirdiği söylenmektedir.

Genç adölesanlarda yada bekarlardaki miyom ameliyatı fiyatları için bize ulaşabilirisiniz.

JİNEKOLOG ANKARA

Tüm makaleleri gör

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.