Gebelikte suyun fazla olması ne demektir?

Bebeğin içinde yaşadığı sıvıya amnion sıvısı denir. Amnion sıvısı gebelik takibi sırasında bazen değişik nedenlerle artabilir. Gebelikte suyun fazla olmasıbebeğin suyunun fazla olması yada amnion sıvısının fazla olması olarak adlandırılan bu durum tıp literatüründe polihidramnios olarak tanımlanır. Gebelikte suyun fazla olması gebelik takibini değiştirecek önemli bir durumdur.

Amnion sıvısı erken haftalarda 10 ml/hafta oluşurken, 20 hafta civarında 50 ml/hafta düzeyine ulaşır. 34. Haftadan sonra azalmaya başlar. Son haftalarda bebeğin suyu azalabilir. Yinede belirlenmiş bir sınır değer mevcuttur. 32 haftadan sonra amnion sıvı miktarı 1.5-2 lt. den fazlaysa gebelikte suyun fazla olmasından bahsedilir.

Gebelikte suyun fazla olması nedenleri nelerdir?

Bebeğin suyunun fazla olması pek çok nedene bağlı gelişebilir. Ancak En az %50’ sinde herhangi bir neden bulunamaz. Gebelikte suyun biraz fazla olması durumunda büyük çoğunluğunda bir problem tesbit edilmez. Erken dönemde başlayan ve çok aşırı olan amnion sıvı fazlalığı durumunda ise gebelikte problem yaşanma olasılığı artar. Bu noktada en önemlisi elbette bebekte olabilecek konjenital yada kromozomal anomalilerdir. Hamilelikte suyun fazla olmasının nedenleri şunlardır:

 • Annede şeker hastalığı olması
 • Değişik ilaç ve madde kullanımları (kokain, eroin kullanımı yada lityum tedavisi)
 • Bebekte yutmayı engelleyen patolojiler (fetal guatr, boyundaki kitleler)
 • Bebeğin barsağındaki tıkanıklıklar
 • Doğumsal yada kromozomal anomaliler
 • Konjenital enfeksiyonlar (sifiliz gibi)
 • Bebekte kalp yetmezliğine neden olan durumlar ( ağır fetal kansızlık, etkilenmiş Rh uygunsuzluğu, bebekte kalp tümörleri,vb)
 • İkizden ikize transfüzyon sendromu
 • Plasentada koryoanjioma
 • Bebekte nefrojenik diyabetes insipitus
 • Psödohipoaldesteronizm gibi hormonal bozukluklar

Gebelikte suyun fazla olması belirtileri nelerdir?

Gebelikte suyun fazla olması anne karnının haftasına göre daha büyük görünmesine neden olur. Aynı zamanda annenin karnında ağrı, hassasiyet, nefes darlığı ve bel ağrısı gibi bulgular normal gebeliklere göre daha fazladır. Yapılan ultrasonda 4 kadran ölçümlerinde toplam sıvının 25 cm.den fazla olması yada vertikal en derin cep ölçümünün 8 cm.den fazla olması hamilelikte suyun fazla olması anlamına gelir.

Gebelikte suyun fazla olması zararları nelerdir? Hamilelikte suyun fazla olmasi bebege zarar verirmi?

 • Gebelikte su çokluğu rahim duvarının gerilmesine neden olarak erken doğumun başlamasına neden olabilir.
 • Yine karnın aşırı büyümesine bağlı olarak annede karın ağrısı, hassasiyet, nefes darlığı gibi sıkıntılar oluşturabilir.
 • Plasentanın erken ayrılması (plasenta dekolmanı) riski artmıştır.
 • Gebelikte suyu fazla olup doğum yapanlarda, doğum sonrası rahmin kendini toplayamaması sonucu aşırı kanamalar yaşanabilir.
 • Suyun gelmesiyle birlikte kordon sarkması yaşanma olasılığı artar.
 • Bebekte duruş ve pelvise giriş anormallikleri bu durumlarda daha fazladır.
 • Genelde bu bebekler iridir. Bu bebeklerde sezeryan ameliyatı oranları daha yüksektir.
 • Bebekte olabilecek anoaliler ve erken doğum nedeniyle doğum sonrası yenidoğan yoğum bakım takibine daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Annede idrar yollarına aşırı bası nedeniyle annenin böbrek toplayıcı kanallarında genişleme ve sık idrar yolu enfeksiyonu yaşanabilir.

Gebelikte su fazlalığı nasıl önlenir? Amniyon sıvısı fazla olanlar ne yapmalı?

Gebelikte suyun fazla olması durumunda öncelikle kromozom anomalileri yada konjenital anomali açısından bebeğin detaylı bir şekilde incelenmesi gereklidir. Bebekte konjenital enfeksiyon varlığı annede yapılan testlerle ortaya konmalıdır. Annede diyabet hastalığı yada kan uyuşmazlığı araştırılmalıdır.

Hamilelikte suyun fazla olması durumunda indometazin adında bir NSAID kullanılabilir. Ancak 32 haftadan sonraki gebeliklerde kullanılması sakıncalı olabilir. Amnion sıvısı aşırı artmış olanlarda enjektör yardımıyla amnion sıvısı boşaltılır (amniyosentez). Bu amnion sıvısı boşaltma işlemi az miktarda ancak belli aralıklarla yapılabilir. Birden çok sıvı boşaltılması gebelikte plasentanın erken ayrılması (plasenta dekolmanı) nedeni olabilir.

Bebeğin suyunun fazla olması erken doğum nedeni olabilir. Bu nedenle erken doğumu önleyici tedbirlerin alınması, takipte erken dönemde fark edilmesi oldukça önemlidir.

Ankara Çankaya Çukurambar’daki muayenehanemizde gebelik takibi Ankara jinekolog Doç. Dr. Nermin Köşüş tarafından yapılmaktadır. Ankara gebelik takibi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

JİNEKOLOG ANKARA

Tüm makaleleri gör

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DOÇ. DR. NERMİN KÖŞÜŞ

Ankara jinekolog Doç. Dr. Nermin Köşüş
Ankara jinekolog Doç. Dr. Nermin Köşüş

DOÇ. DR. AYDIN KÖŞÜŞ

Doç. Dr. Aydın Köşüş
Doç. Dr. Aydın Köşüş